varnost pri zdravju in delu in požarna varnost
Več o nasStoritve

Spletni tečaj

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU ZA PISARNIŠKE DELAVCE

Ukrepi za zmanjševanje števila poškodb pri delu

Prvi ukrep za preprečevanje poškodb pri delu je dobro izdelana ocena tveganja. Ocena tveganja mora biti izdelana za konkretno delovno mesto. Bistvo je, da so v oceni tveganja navedene konkretne nevarnosti (strokovno temu rečemo tveganja), ki se pojavljajo na...

Kontrolni list za delo s slikovnim zaslonom

Kontrolni list za delo s slikovnim zaslonom Za pisarniške delavce, ki vsaj 4 ure dnevno opravljajo delo z računalnikom je pri izdelavi ocene tveganja obvezno potrebno izpolniti še kontrolni list za delo s slikovnim zaslonom, ki  je izdelan na podlagi Pravilnika o...

Odgovori na zahteve inšpekcijskih služb

V primeru, da nas v podjetju obišče inšpekcijska služba in pri pregledu ugotovi določene pomanjkljivosti je le te potrebno v določenem roku tudi odpraviti.  Inšpekcijska služba po zaključenem pregledu o tem napiše tudi Zapisnik, na podlagi katerega potem izda...

G-var

Kdo smo?

Podjetje G var je usmerjeno v vpeljavo in obvladovanje učinkovitih sistemov upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu ter požarnim varstvom.

Naša storitev se ne osredotoča le na stroge zakonodajne okvire, ampak predvsem na rezultate, ki bodo vidni v večji varnosti in boljšem zdravju vaših sodelavcev. Zelo dobro obvladujemo tudi sistem dela v srednje velikih podjetjih.

Z našo pomočjo boste izboljšali delovne pogoje in počutje delavcev, znižali bolniški stalež, zmanjšali število poškodb pri delu in zdravstvenih okvar delavcev ter povečali produktivnost delavcev.

Naučili vas bomo prepoznati dejavnike tveganja za zdravje in varnost in jih učinkovito obvladovati. Z rednimi pregledi proizvodnih procesov in opreme bomo skupaj zagotovili takšen sistem varnosti, ki bo preprečevala nastanek poškodb, okvar zdravja in invalidnosti.

Z uvedbo usposabljanj in preverjanj znanja iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter evakuacije, ki se bodo odvijala neposredno na delovnih mestih in ob prisotnosti strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu, se bodo vaši sodelavci naučili varno upravljati s svojo delovno opremo.

Z vzpostavitvijo sistemov aktivne požarnega zaščite, organizacijskih ukrepov za varovanje pred požarom, alarmiranjem in takojšnjim začetkom gašenja v primeru nastanka požara boste varni pred požari.

V končni fazi pa bo to pomenilo, da  denar, ki ga boste vložili v varnost in zdravje sodelavcev ter požarno varstvo ne bo strošek, ampak naložba.

G-var

Kdo smo?

Podjetje G var je usmerjeno v vpeljavo in obvladovanje učinkovitih sistemov upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu ter požarnim varstvom.

Naša storitev se ne osredotoča le na stroge zakonodajne okvire, ampak predvsem na rezultate, ki bodo vidni v večji varnosti in boljšem zdravju vaših sodelavcev. Zelo dobro obvladujemo tudi sistem dela v srednje velikih podjetjih.

Z našo pomočjo boste izboljšali delovne pogoje in počutje delavcev, znižali bolniški stalež, zmanjšali število poškodb pri delu in zdravstvenih okvar delavcev ter povečali produktivnost delavcev.

Naučili vas bomo prepoznati dejavnike tveganja za zdravje in varnost in jih učinkovito obvladovati. Z rednimi pregledi proizvodnih procesov in opreme bomo skupaj zagotovili takšen sistem varnosti, ki bo preprečevala nastanek poškodb, okvar zdravja in invalidnosti.

Z uvedbo usposabljanj in preverjanj znanja iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter evakuacije, ki se bodo odvijala neposredno na delovnih mestih in ob prisotnosti strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu, se bodo vaši sodelavci naučili varno upravljati s svojo delovno opremo.

Z vzpostavitvijo sistemov aktivne požarnega zaščite, organizacijskih ukrepov za varovanje pred požarom, alarmiranjem in takojšnjim začetkom gašenja v primeru nastanka požara boste varni pred požari.

V končni fazi pa bo to pomenilo, da  denar, ki ga boste vložili v varnost in zdravje sodelavcev ter požarno varstvo ne bo strošek, ampak naložba.

STORITVE

IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

Izjava o varnosti z oceno tveganja se izdela na osnovi predhodnega ogleda delovnih mest ter vključuje vse potrebne ukrepe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja delavcev.

IZDELAVA NAČRTOV PROMOCIJE ZDRAVJA

Načrt promocije zdravja se izdela na osnovi vprašalnika o zdravju delavcev ali poročila o zdravstvenih pregledih, ki jih opravi medicina dela. Načrt vključuje terminski plan s konkretnimi ukrepi za izboljšanje zdravja delavcev.

IZDELAVA POŽARNIH REDOV, NAČRTOV EVAKUACIJE IN POŽARNIH NAČRTOV

Požarni red je osnova za zagotavljanje požarne varnosti v podjetju. Z njim določimo vse potrebne ukrepe za preprečevanje nastanka požara, ukrepe za učinkovito javljanje, alarmiranje in gašenje požara ter ukrepe za učinkovito evakuacijo.

IZVEDBA USPOSABLJANJ IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA

Izvajamo vsa klasična usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu varstva, usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije ter e- usposabljanja za pisarniške delavce.

Z

PREGLEDI STROJEV IN NAPRAV

Pregledi strojev vključujejo pregled strojnih elementov oziroma konstrukcije stroja, pregled vseh varnostnih elementov in varoval, električnih priključkov ter izvedbo elektromeritev.

super ponudba!

CENIK ZA IZVEDBO E-USPOSABLJANJA IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA ZA PISARNIŠKE DELAVCE

→ najem platforme za e-učilnico

→ uporabo pripravljenih e-gradiv

→ podporo uporabnikom pri uporabi e-učilnice

→ izvedbo, spremljanje in obveščanje o poteku usposabljanja, . pripravo in pregled vseh testov za usposabljanje. Testi se po zaključku oddajo v elektronski obliki

→ izdelava pisnih potrdil o usposobljenosti

Kontakt

G-var
Gregor Gartner s.p.
Zgornja Luša 25
4227 Selca

031 666 426
info@g-var.si