unnamed

USPOSABLJANJA NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARNEGA DELA Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

Po veljavni zakonodaji mora biti delavec teoretično in praktično usposobljen za varno delo. Teoretično usposabljanje poteka v učilnici, praktično pa na delovnem mestu. Teoretično usposabljanje zajema zakonodajne okvire varnosti in zdravja pri delu, razlago pojmov, kot so kdo je delavec, kdo delodajalec, pravice, dolžnosti, kaj je Izjava o varnosti, ocena tveganja, delovna oprema, itn. Praktično usposabljanje pa poteka na delovnem mestu, kjer se delavca neposredno pouči o nevarnostih, varnostnih ukrepih, osnovah nudenja prve pomoči, tveganjih za poškodbe, itd.

Dobro izvedeno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, prepreči pomembno število poškodb pri delu in s tem povezanih odškodnin.

 

USPOSABLJANJA NA PODROČJU VARNE UPORABE STROJEV, DVIGAL, BATERIJSKIH VILIČARJEV, LESTEV

Izvajamo usposabljanja za varno delo za delavce, ki opravljajo delo na:

  • obdelovalnih strojih;
  • večjih proizvodnih linijah;
  • baterijski viličarjih;
  • mostnih in konzolnih dvigalih;
  • varni uporabi lestev.

 

USPOSABLJANJA NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI IN IZVAJANJA EVAKUACIJE

Izvajamo usposabljanja za:

  • teoretično usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom;
  • praktično izobraževanje delavcev za varstvo pred požarom;
  •  usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije;
  • izvedba vaj evakuacije iz objektov.