Pregledi ter vzdrževanje baterijskih in dizelskih viličarjev