G var- PODJETJE ZA UPRAVLJANJE Z ZDRAVJEM IN VARNOSTJO ZAPOSLENIH

(POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVJA, DOBREGA POČUTJA IN VARNOSTI ZAPOSLENIH)

Ste naveličani slabih in nestrokovnih storitev iz področja varnosti in zdravja pri delu? Se vam zdi, da od tega ni nobenega učinka in da to delate zgolj zaradi zakonodaje, ki vas k temu sili? Imajo vaši zaposleni delovno obleko, rokavice, čevlje, očala, ušesne vložke itn. v kateri se slabo počutijo, pa ne veste na koga bi se obrnili da dobite boljšo opremo. So vaši delavci nezadovoljni na delu, se pogosto pritožujejo nad delovnimi pogoji, vam večkrat tožijo o prezgodnjih  zdravstvenih težavah, pogosto odhajajo v bolniški stalež ali se poškodujejo pri delu.

Architecture_Ch5_Pt3Podjetje G var je usmerjeno v vpeljavo in obvladovanje učinkovitih sistemov upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu ter požarnim varstvom. Učinkovito obvladujemo tudi sistem dela v srednje velikih podjetjih. Naša storitev se ne osredotoča le na stroge zakonodajne okvire, ampak predvsem na rezultate, ki bodo vidni v večji varnosti in boljšem zdravju vaših sodelavcev. Z našo pomočjo boste pomembno znižali bolniški stalež, zmanjšali število poškodb pri delu, zdravstvenih okvar in invalidnosti. Delavci bodo za svoje delo po za vas sprejemljivih cenah dobili najboljšo osebno varovalno opremo v kateri se bodo odlično počutili in jih bo dejansko varovala pred poškodbami. Z uvedbo usposabljanj in preverjanj znanja iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter evakuacije, ki se bodo odvijala neposredno na delovnih mestih in ob prisotnosti strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu, se bodo vaši sodelavci naučili varno upravljati s svojo delovno opremo. Naučili vas bomo prepoznati dejavnike tveganja za zdravje in varnost in jih učinkovito obvladovati. Z rednimi pregledi proizvodnih procesov in opreme bomo skupaj zagotovili takšen sistem varnosti, ki bo preprečevala nastanek poškodb, okvar zdravja in invalidnosti. Z vzpostavitvijo sistemov aktivne požarnega zaščite, organizacijskih ukrepov za varovanje pred požarom, alarmiranjem in takojšnjim začetkom gašenja v primeru nastanka požara boste varni pred požari.

V končni fazi pa bo to pomenilo, da denar, ki ga boste vložili v varnost in zdravje sodelavcev, ter požarno varstvo ne bo strošek, ampak naložba v prihodnost.