Nova shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu