Meritve lahko izvaja preglednik z pridobljenim certifikatom o nacionalni poklicni kvalifikaciji.

  1. Meritve elektroinštalacij

Meritve elektroinštalacij je potrebno izvajati na poslovnih in stanovanjskih objektih.

Na poslovnih objektih je potrebno meritve izvesti:

  • pred začetkom izvajanja poslovne dejavnosti v objektu;
  • ob rekonstrukcijah ali dograditvah objekta;
  • periodično najmanj na 8 let.

Na stanovanjskih objektih je potrebno meritve izvesti:

  • pred začetkom izvajanja poslovne dejavnosti v objektu;
  • ob rekonstrukcijah ali dograditvah objekta;
  • periodično najmanj na 16 let.

 

  1. Meritve strelovodov

Meritve strelovodov je potrebno izvajati na poslovnih objektih v naslednjih primerih:

  • pred začetkom izvajanja poslovne dejavnosti v objektu;
  • ob rekonstrukcijah ali dograditvah objekta;

periodično na 3-5 let odvisno od vrste objekta.