Varnost in zdravje na delovnem mestu

Lahko postanete najboljši zaposlovalec v Sloveniji!

Z vlaganjem v varnost in zdravje pri delu in promocijo zdravja na delovnem mestu lahko v svoji kategoriji lahko postanete najboljši zaposlovalec v Sloveniji.   V kolikor v podjetju učinkovito obvladujete varnost in zdravje delavcev ter skrbite za promocijo zdravja lahko postanete najboljši zaposlovalec v Sloveniji. Varnost, zdravje, dobro počutje delavcev na delovnih mestih in…

Details
Telesne aktivnosti pri delu

Spodbujanje zaposlenih k redni telesni dejavnosti

Izvajanje promocije zdravja v podjetju na področju spodbujanja zaposlenih k redni telesni dejavnosti V kolikor v podjetju na podlagi podatkov o opravljenih zdravniških pregledih s strani Izvajalca medicine dela ali analize zdravja delavcev ugotovite, da imate visok delež debelih ali zelo debelih delavcev lahko ta delež pomembno znižate s programom promocije zdravja. To boste storili…

Details
fei-cord-plug

Zahteve glede pregledov električnih prenosnih aparatov, prenosnih svetilk in električnih podaljškov.

V podjetjih je v skladu s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.list RS št. 101/2004) potrebno zagotavljati redne preglede električnih prenosnih aparatov, električnih prenosnih svetilk in električnih podaljškov.  O teh pregledih  je potrebno voditi tudi evidence. Vsebina pregledov, ki jih je potrebno izvajati: Električni prenosni aparati: Obseg pregleda: vizualni pregled; izvedba…

Details
varnost-pri-delu-700×233

Nov pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

V uradnem listu RS št. 2/2017 je 13.1.2017 izšel novi Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu.  Pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev ali obnovitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu. Pravna oseba ali samostojni…

Details
Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti

Nov Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj

 12. septembra 2016 je v Uradnem listu izšel nov Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj. Pravilnik določa temeljne varnostne standarde glede varnosti zdravja delavcev, praktikantov, študentov in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja.   Predpisuje pa tudi: periodiko ugotavljanja izpostavljenosti posameznih izpostavljenih delavcev zunanjemu sevanju; odgovornosti organizacijske enote in odgovorne…

Details
Smiling warehouse worker and forklift driver in warehouse

Problematika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu zunanjih izvajalcev

V številnih podjetjih se srečujemo s problematiko izvajanja dela zunanjih izvajalcev, saj pri svojem delu v večini primerov ne upoštevajo pravil  varnega dela, ne uporabljajo osebne varovalne opreme itn. Zaradi tega pogosto prihaja do poškodb pri delu ali pa škode na materialu oziroma izdelkih naročnika. V kolikor želimo to problematiko rešiti potem je potrebno zunanjim…

Details
delo-z-racunalnikom

Kontrolni list za delo s slikovnim zaslonom

Za pisarniške delavce, ki vsaj 4 ure dnevno opravljajo delo z računalnikom je pri izdelavi ocene tveganja obvezno potrebno izpolniti še kontrolni list za delo s slikovnim zaslonom, ki  je izdelan na podlagi Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Ur. list RS 30/2000, 73/2005). S pomočjo kontrolnega lista preverimo ali je…

Details

Pregledi ter vzdrževanje baterijskih in dizelskih viličarjev

  Za zagotavljanje varnega dela z baterijskimi ali dizelskimi viličarji je potrebno izvajati redne preglede viličarjev in o tem voditi ustrezne evidence oziroma zapise. Zapisi se običajno vodijo na evidenčnem listu. Z Zapisi oziroma evidenčnimi listi v primeru nastanka poškodb pri delu dokazujemo, da smo preglede tudi redno izvajali in se s tem izognemo plačilu…

Details
maxresdefault

Nezgode in zagotavljanje prve pomoči na osnovnih šolah

Nezgode in zagotavljanje prve pomoči na osnovnih šolah Ob nastanku  nezgode, praviloma ni prisoten zdravstveni delavec, zato mora ponesrečencu pomagati tisti, ki je v bližini. Pri prvi pomoči je potrebno ukrepati hitro in pravilno. Osnovno načelo pri tem naj bo rešiti življenje in preprečiti poslabšanje stanja do prihoda zdravnika. Značilne vrste poškodb, ki lahko nastanejo…

Details
20100624-school-principal-600×411

Ocena tveganja na osnovni šoli ter dolžnosti ravnatelja šole

Ocena tveganja je najbolj pomembno orodje s katerim zagotavljamo varnost in zdravje šolskega osebja, učencev in obiskovalcev. Na šoli nastajajo določena tveganja, ki lahko privedejo do zdravstvenih obolenj ali nezgod tako učiteljev oziroma učiteljic, kot tudi učencev in obiskovalcev. Namen ocene tveganja je te nevarnosti prepoznati,  jih oceniti glede na stopnjo tveganja za nastanek zdravstvenih …

Details